www.toralex.com
 
 
TERMENI


 Consulting (născut Consulting - consultanta) - tip de servicii (ca plătită de obicei), pentru clienţii care sunt interesaţi de optimizare a activităţii lor. În general, servicii de consultanţă include analiza proceselor de afaceri existente, Customer Support perspective pentru dezvoltarea şi utilizarea de informaţii ştiinţifice, tehnice, organizatorice şi de inovării economice, având în vedere zona de subiect şi a caracteristicilor clientului de afaceri.

Pune pur şi simplu, o companie de consultanta (konsalter), în cele din urmă se angajează să crească client de profit la x la sută pentru perioada. Pentru aceasta, după cum În general, konsalteru delegat autoritatea larg, până la includerea în Conducerea komapnii client konsaltera specialist cu decizia corecta deciziilor strategice.


 Personale Consulting - o noua linie de consultanta legate de de consiliere individuală cu privire la relaţia dintre oameni, organizarea de ritm individuale şi ritmul de viaţă. Spre deosebire de consiliere psihologică pentru a aborda psihologice probleme de personalitate, are ca scop crearea de strategii pentru uz personal de dezvoltare, detuning a conştienţei, care formează un sistem de relaţii.
 

 Tipuri de consultanta:


 Aşa cum am descoperit anterior în zone de consultanta poate fi setat. Dar, în fiecare dintre direcţiile se disting următoarele tipuri de servicii de consultanta:

 Analytics. Analiza de intreprinderi, eficienţei producţiei, situaţia actuală a pieţei, evoluţia preţurilor;

 Forecasting. Pe baza analizei de proiecţiile aliniate a companiei pentru viitor;

 De consiliere. Sfaturi care afectează orice parte a întreprinderii. Acestea pot afecta locul de muncă, cât mai curând compania client şi întreaga piaţă, în general. Un audit al companiei-client;

 Participarea directă la activităţile companiei client. Planificarea, organizarea de administrare de intreprindere, introducerea unor sisteme de informare, recrutarea de personal, training-uri diverse, etc


 Dreptul internaţional privat are ca obiect de reglementare raporturile de drept privat cu element de extraneitate. Elementul de extraneitate aduce în discuţie următoarele probleme:

   - determinarea instanţei competente să instrumenteze sau să judece cazul
   - indicarea regulilor de procedură aplicabile
   - precizarea legii de fond care se va aplica situaţiei juridice
   - stabilirea efectelor produse de hotărârile autorităţilor străine.

 Dreptul internaţional privat reglementează numai o parte din relaţiile de drept privat cu element de extraneitate: raporturile de drept civil, raporturile de dreptul familiei, raporturile de dreptul muncii, raporturile de procedură civilă şi alte raporturi conexe cu acestea.

 Dreptul internaţional privat işi are izvoarele preponderent în dreptul intern al unei ţări, spre deosebire de dreptul internaţional public care operează la nivel de stat în baza convenţiilor, tratelor, şi acordurilor internaţionale.

 
Conţinut


 Raporturile de drept internaţional privat sunt reglementate de următoarele tipuri de norme:
  - norma conflictuală - determină legea aplicabilă unui raport cu element de extraneitate
  - norma materială se aplică direct raporturilor cu element de extraneitate, după aplicare normei conflictuale
  - norma de aplicare imediată exclude aplicarea normelor confictuale şi implicit a legii străine, ele soluţionează nemijlocit raportul juridic prin aplicarea legislaţiei naţionale.

TORALEX - M 2008 - 2024 P. IVA M n. 1008600030624 Site Developed By  A. Markin